3. TOOTE TAGASTAMISE TINGIMUSED

3.1. Tarbija võib lepingust taganeda põhjust avaldamata 30 päeva jooksul.Toote tagastamisel(lepingust taganemisel) tagastab Emiric OÜ Tarbijale kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Emiric OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast pärast kauba tarnet Tarbijale.

3.2. Kaup tuleb tagastada pakiautomaati või kulleriga kokkuleppel Tartusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Toote enne 30-päevase tähtaja lõppu. Toote tagastamisest teavitab Tarbja Emiric OÜ-d  elektronposti aadressil info@proparts.ee või telefonil +372 5890 4910

3.3. Emiric OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks.

3.4. Toode tuleb Emiric OÜ tagastada originaalpakendis ja kasutamata kujul (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud, kasutatud või pakend üle teibitud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

3.5. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.

3.6. Tagastatud toote halvenemise korral vastutab Tarbija toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, võib toodet käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

3.7. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Emiric OÜ-l õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toote tagastamisest.

3.8. Enne toote vastuvõtmist on Ostjal soovitav toote pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral toodet mitte vastu võtta.